ساخت

جرثقیل سقفی معمولا در داخل سالن و مکانهای سر پوشیده نصب می شود و در همه صنایع و کارخانه های که نیاز به جابجایی و حمل تجهیزات سنگین دارند قابل استفاده است.

انواع جرثقیل سقفی هم خانواده این مجموعه عبارتند از  :
جرثقیل تک پل، جرثقیل دو پل، جرثقیل بازویی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل نیم دروازه ای و جرثقیل مونوریل
ساخت انواع جرثقیلهای سقفی ذکر شده در بالا از ۵۰۰ کیلو تا ۵۰ تن با قیمت و کیفیت و کارایی مناسب آماده ی اجرا جهت پروژه های شما هستیم.

ساخت جرثقیل سقفی فراز صنعت
ساخت جرثقیل سقفی فراز صنعت
ساخت جرثقیل سقفی فراز صنعت
ساخت جرثقیل سقفی فراز صنعت
نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی نصب و راه اندازی از جمله خدمات ما در زمینه جابجایی مواد می باشد . از جمله نصب و راه اندازی انواع جرثقیل شامل : جرثقیل سقفی – جرثقیل بازویی – جرثقیل دروازه ای – جرثقیل نیم دروازه ای – جرثقیل مونوریل – جرثقیل دیواری نصب و راه اندازی انواع سازه های فلزی نصب و راه اندازی انواع بالابر جرثقیل سقفی نصب و راه اندازی خط برق رسانی ( شین ) نصب و راه اندازی اینورتر و ریموت کنترل جرثقیل سقفی نصب انواع بالابر سیم بکسلی و زنجیری نصب موتورهای طولی و عرضی نصب کالسکه جرثقیل و همچنین نصب کنسول نصب تیرهای حمال رفع عیب و تراز کردن تیرهای حمال و نصب ریل های طولی نصب و راه اندازی ستون ها و اصلاح سازه نصب سیستم های برق رسانی طولی و عرضی نصب تابلو برق و سیستم های کنترلی جرثقیل نصب رادیو کنترل نصب اینورتر نصب کلید فرمان نصب قطع کن های طولی و عرضی تعمیر جرثقیل سقفی « شرکت فراز صنعت آمادگی خود را جهت خدمت رسانی اعلام می دارد » . نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب راه اندازی جرثقیل سقفی نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت تعمیر جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت
نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی نصب و راه اندازی از جمله خدمات ما در زمینه جابجایی مواد می باشد . از جمله نصب و راه اندازی انواع جرثقیل شامل : جرثقیل سقفی – جرثقیل بازویی – جرثقیل دروازه ای – جرثقیل نیم دروازه ای – جرثقیل مونوریل – جرثقیل دیواری نصب و راه اندازی انواع سازه های فلزی نصب و راه اندازی انواع بالابر جرثقیل سقفی نصب و راه اندازی خط برق رسانی ( شین ) نصب و راه اندازی اینورتر و ریموت کنترل جرثقیل سقفی نصب انواع بالابر سیم بکسلی و زنجیری نصب موتورهای طولی و عرضی نصب کالسکه جرثقیل و همچنین نصب کنسول نصب تیرهای حمال رفع عیب و تراز کردن تیرهای حمال و نصب ریل های طولی نصب و راه اندازی ستون ها و اصلاح سازه نصب سیستم های برق رسانی طولی و عرضی نصب تابلو برق و سیستم های کنترلی جرثقیل نصب رادیو کنترل نصب اینورتر نصب کلید فرمان نصب قطع کن های طولی و عرضی تعمیر جرثقیل سقفی « شرکت فراز صنعت آمادگی خود را جهت خدمت رسانی اعلام می دارد » . نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب راه اندازی جرثقیل سقفی نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت تعمیر جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت
نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی نصب و راه اندازی از جمله خدمات ما در زمینه جابجایی مواد می باشد . از جمله نصب و راه اندازی انواع جرثقیل شامل : جرثقیل سقفی – جرثقیل بازویی – جرثقیل دروازه ای – جرثقیل نیم دروازه ای – جرثقیل مونوریل – جرثقیل دیواری نصب و راه اندازی انواع سازه های فلزی نصب و راه اندازی انواع بالابر جرثقیل سقفی نصب و راه اندازی خط برق رسانی ( شین ) نصب و راه اندازی اینورتر و ریموت کنترل جرثقیل سقفی نصب انواع بالابر سیم بکسلی و زنجیری نصب موتورهای طولی و عرضی نصب کالسکه جرثقیل و همچنین نصب کنسول نصب تیرهای حمال رفع عیب و تراز کردن تیرهای حمال و نصب ریل های طولی نصب و راه اندازی ستون ها و اصلاح سازه نصب سیستم های برق رسانی طولی و عرضی نصب تابلو برق و سیستم های کنترلی جرثقیل نصب رادیو کنترل نصب اینورتر نصب کلید فرمان نصب قطع کن های طولی و عرضی تعمیر جرثقیل سقفی « شرکت فراز صنعت آمادگی خود را جهت خدمت رسانی اعلام می دارد » . نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب راه اندازی جرثقیل سقفی نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت تعمیر جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی فراز صنعت
keyboard_arrow_up