جرثقیل دیواری

نصب جرثقیل دیواری بدین صورت می باشد که از یک طرف بازو

بر روی دیواره سالن ، و از طرف دیگر به صورت آزاد می باشد .

و همچنین در سالن هایی که دارای دهانه بسیار بزرگ باشد و نیز ارتفاع بلند

برخی از تجهیزات امکان نصب جرثقیل سقفی وجود ندارد یا مقرون به صرفه نباشد ،

استفاده از جرثقیل سقفی توصیه می شود .

IMG 20200807 WA0005 1 600x450 1

در این نوع جرثقیل دیواری – بازویی متحرک ، قابلیت جابجایی اجسام در طول سالن ،
در عرض بازو و محدوده ارتفاعی زیر قلاب وجود داشته باشد .
در نوع دیوار – بازویی ثابت ،امکان جابجایی بار در شعاع پوششی بازویی جرثقیل ،
عرض بازو و محدوده ارتفاعی زیر قلاب مقدور می باشد .
 
این نوع جرثقیل نیازمند سازه سالن با استحکام مناسب جهت حمل بار استفاده می شود .
keyboard_arrow_up