تعمیر جرثقیل سقفی

تعمیر جرثقیل سقفی

تعمیر جرثقیلهای داخل سالن ( سقفی ) به صورت کلی و جزئی اعم از تعمیر بالابر و وینچ جرثقیل ، تعمیر پوسته درام جرثقیل ، تعمیر گیر بکس جرثقیل سقفی ، تعمیر موتورهای طولی ( راهبر ) ، تعمیر موتورهای حرکت عرضی ( ترولی یا کالسکه ) ، تعمیر سازه فلزی پل و راهبر جرثقیل سقفی ، تعمیر ترمزهای موتورهای طولی عرضی و بالابری ، تعمیر خط برق رسانی جرثقیل سقفی ، تعمیر ریل و تیر کرین و تعمیر کلی و اساسی جرثقیل سقفی به صورت کامل

keyboard_arrow_up